Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Grębaninie

Kościół stanowi przykład drewnianej wiejskiej świątyni charakterystycznej dla regionu. Jego forma, nieco powiększona po rozbudowie, jest typowa dla pd. Wielkopolski. Obiekt reprezentuje architekturę drewnianą, charakterystyczną dla śląskiej szkoły XVII i XVIII wieku. W obiekcie widoczne kolejne etapy powstawania świątyni.

Pierwotnie istniała w Grębaninie kaplica dworska, którą przebudowano w 1510 roku. Na jej miejscu pobudowano nową kaplicę w 1615 r., która obecnie pełni rolę prezbiterium. Do niej w 1712 r. dostawiono nawę kościoła staraniem Antoniego Stoińskiego. Wieżę kościoła zbudowano w 1850 roku. Gruntowne renowacje świątyni miały miejsce w 1873, w latach 90. XX w. oraz po 2011 roku. Na cmentarzu przy kościele usytuowany został klasycystyczny grobowiec zmarłego w 1795 r. Joachima Kręskiego i zmarłej w 1817 r. jego żony, Justyny. Ponadto na cmentarzu znajduje się grób Gabriela Hołubka, rycerza wojsk hetmana Jana Zamoyskiego, który zginął 24 stycznia 1588 r. w bitwie pod Byczyną. Na wsch. od kościoła znajduje się drewniana plebania użytkowana do 1923 r., następnie zamieniona na dom katolicki i kaplicę. Parafia w Grębaninie została utworzona w 1 lutego 1929 roku. W 1923 r. zbudowana została staraniem ks. Józefa Janiszewskiego nowa plebania.

Drewniany, orientowany kościół o konstrukcji zrębowej z wieżą na słup, jest na zewnątrz oszalowany. Jednonawowy, z prezbiterium zamkniętym wielobocznie i z zakrystią od północy. Nawa kościoła jest nieco wyższa i szersza od prezbiterium. Wieża na rzucie kwadratu od zach. oraz kruchta od północy. Dachy kościoła pokryte gontem, a wieży i sygnaturki blachą. Wieża nad nawą na sygnaturkę ma kształt barokowy. Wieża od zach. dwukondygnacyjna, zwieńczona hełmem z latarnią. Wewnątrz kościoła pozorne sklepienie kolebkowe, w nawie z zaskrzynieniami, wspartymi na profilowanych słupach, połączonych poprzecznymi profilowanymi podciągami. Na belce tęczowej krucyfiks z 2. poł. XVII wieku. Chór muzyczny wsparty na czterech słupach.

Opis pochodzi ze strony zabytek.pl na podstawie licencji Creative Commons.