Szpital w Kępnie

Nowe oddziały w kępińskim szpitalu: trakt porodowy, oddział ginekologiczny, położnictwo i noworodki.

Bycie świadomym i przygotowanym do porodu rodzicem jest kluczowe. Wirtualny spacer pokazuje oddziały, dzięki czemu pomożemy Państwu bez stresu przejść przez ciążę i przygotować się do porodu. Oprócz zapoznania się z oddziałem zachęcamy przyszłych rodziców do udziału w szkole rodzenia, na zajęciach zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną. Szkoła Rodzenia przygotowuje do świadomego, aktywnego i sprawnego porodu, a zaznajomienie się z infrastrukturą oddziału daje poczucie bezpieczeństwa. Wiedza o oddziałach i umiejętności zaprocentują w czasie porodu pewnością siebie i wiarą w swoje możliwości.

Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego Szpitala w Kępnie wraz
z dostosowaniem trzech klatek schodowych K1, K2, K3 do obowiązujących przepisów.

Zadanie realizowane przez Powiat Kępiński ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przy udziale finansowym gmin: Gmina Kępno, Gmina Łęka Opatowska i Gmina Perzów oraz środków własnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.

5 755 133,87 zł

2 167 440,77 zł

1 934 982,00 zł

1 000 000,00 zł

1 000,000,00 zł

250 000,00 zł